Dosrius es declara municipi feminista

Dosrius es declara municipi feminista
Dosrius es declara municipi feminista

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Dosrius celebrat al 27 de febrer de 2020 ha aprovat per unanimitat la Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones proposada per Esquerra Republicana de Catalunya. El text es va consensuar amb la resta de grups municipal, incorporant algunes esmenes del PSC i La PAC-CUP, i declara formalment Dosrius com a municipi feminista.

Pocs dies abans del 8 de març, amb aquesta moció Dosrius assumeix com a propi el Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les alcaldesses del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat (el 23 de març de 2018).

En un moment on les diverses institucions han fet una aposta per feminitzar els espais masculinitzats, ara que han donat passes per reduir desigualtats i lluitar per la justícia i la igualtat, des del món municipal no podem girar l'esquena. Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d'una igualtat més gran.

Es tracta d'un acord de mínims consensuat i acceptat per la majoria dels partits polítics, que tots els municipis haurien de poder complir i tenir. Si no és així, és que no es fa una aposta important per la igualtat i per tenir protocols d'actuació davant les situacions de discriminació envers les dones. Les dones sóm més del 50% de la població i hem de tenir la mateixa visibilitat i els mateixos drets i oportunitats que els homes. És responsabilitat dels Ajuntaments fer que això sigui possible als municipis. Els carrers han de ser de tots i totes i per a tothom.