Defensem la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya

Defensem la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya
Defensem la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya

Davant la deriva autoritària de l’Estat espanyol i la censura que pretén imposar al Parlament de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) proposa l’aprovació d’una una moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya. El text ha de ser debatut i votat al proper Ple Municipal d’acord amb la sol·licitud que hem fet com a grup municipal i emplacem a la resta de partits amb representació a l’Ajuntament de Dosrius que se sumin a la iniciativa.

Aquí teniu el text sencer de la moció:

 

MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I LA INICIATIVA POLÍTICA AL PARLAMENT DE CATALUNYA

La censura que el Govern espanyol -mitjançant el Tribunal Constitucional- pretén imposar al Parlament de Catalunya constitueix una vulneració inacceptable de l’autonomia parlamentària i del dret a la representació política dels diputats i les diputades, els quals tenen dret a exercir la llibertat d’expressió i la iniciativa política sense coaccions de cap tipus.

Al Parlament de Catalunya s’hi ha de poder parlar de tot i s’han de poder expressar totes les opinions, no només aquelles que agradin als poders de l’Estat.

Els òrgans de representació política, escollits democràticament, han de poder expressar les seves opinions sobre els temes que considerin convenient. Si no fos així, es desvirtuaria el sentit de les institucions democràtiques que representen la voluntat de la ciutadania. I això és aplicable als ajuntaments, als consells comarcals, a les diputacions i, sobretot, al Parlament de Catalunya que representa el poble de Catalunya.

Davant la deriva autoritària de l’Estat, que amenaça amb responsabilitats penals a la Mesa del Parlament de Catalunya per defensar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió dels diputats i les diputades, fem nostra la Proposta de Resolució del Parlament de Catalunya parcialment suspesa com a conseqüència dels incidents d’execució de sentència formulats pel Govern espanyol al Tribunal Constitucional.

I com a exemple i reivindicació del dret dels òrgans de representació política, escollits democràticament, a pronunciar-se sobre les qüestions que considerin pertinents, el Ple adopta els següents acords:

 

PRIMER. Denunciar la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al Parlament de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la inviolabilitat de la cambra.

SEGON. Reivindicar el dret dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya, així com el dels membres d’aquest Ple, a poder debatre sobre tots els assumptes que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la monarquia o la sobirania.

TERCER. Considerar que davant les coaccions dels poders de l’Estat per intentar limitar els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció que defensar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió de tots els diputats i diputades. Sense fissures. Perquè si la censura entra al Parlament de Catalunya, o a qualsevol altra òrgan de representació política, escollit democràticament, es desvirtua el sentit de les institucions. Per això, expressa i expressarà tants cops com ho vulguin els membres d’aquest Ple, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític.

QUART. Entendre que les competències autonòmiques no poden definir els límits del que es pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims representants del poble de Catalunya s’han de poder posicionar políticament sobre qüestions com la invasió de Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o l’emergència climàtica, per posar només alguns exemples.

CINQUÈ. Recordar que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de resolucions polítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 sense que això hagi estat objecte de persecució i censura per part de les institucions de l’Estat. I considera que ho ha de seguir fent si aquesta és la voluntat dels diputats i diputades de la cambra.

SISÈ. Constatar que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment sobre qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant la intervenció de les institucions catalanes, sense que això sigui objecte de cap impugnació per part del Govern espanyol. I defensar el dret d’aquests parlaments a seguir-ho fent, perquè la defensa del dret a la representació política i a la llibertat d’expressió té valor sobretot quan es fa pels que no pensen com nosaltres.

SETÈ. Manifestar el seu suport i la seva solidaritat amb el president i la mesa del Parlament de Catalunya que estan sent amenaçats judicialment per defensar la llibertat d’expressió a la cambra.

VUITÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, i a la Presidència del Tribunal Constitucional.