COMUNICAT DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, SDP I LA PAC – CUP DAVANT LA PREOCUPANT SITUACIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA AL MUNICIPI DE DOSRIUS

COMUNICAT DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, SDP I LA PAC – CUP DAVANT LA PREOCUPANT SITUACIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA AL MUNICIPI DE DOSRIUS
COMUNICAT DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, SDP I LA PAC – CUP DAVANT LA PREOCUPANT SITUACIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA AL MUNICIPI DE DOSRIUS

És públic i notori que Dosrius des de fa molts anys pateix una manca de personal al cos de Policia Local que, afegit a la gran extensió del municipi i a la dispersió poblacional, dificulta les tasques de seguretat ciutadana. El segon semestre de cada any és especialment complexe, especialment durant els mesos de tardor (d’octubre a desembre), període en què augmenten el nombre de robatoris en domicilis. L’any passat i l’actual no són una excepció.

Fins fa uns anys el cos de la Policia Local patia seriosos dèficits organitzatius fruït de polítiques erràtiques i poc professionals que no ajudaven a estabilitzar, consolidar ni ampliar la plantilla. Durant el mandat 2015-2019 vam prendre algunes mesures per començar a solucionar els problemes crònics del servei de policia local que sintetitzem en els següents punts:

# Millores de les condicions salarials per tal d’equiparar les retribucions als policies locals d’altres poblacions i consolidar l’equip: vam reconèixer el complement de destí als agents de policia que en anteriors mandats del PSC havien rebaixat i que suposava un greuge; vam aprovar un complement específic per als funcionaris de carrera (agents que han cursat la formació a l’Institut de Seguretat de Catalunya i que patrullen amb arma de foc) i un complement de disponibilitat d’hores per a tota la plantilla; i vam augmentar el preu de les hores extra que estava totalment obsolet.

# Millores organitzatives: des de fa dos anys es va començar a treballar amb un model de quadrant per planificar els serveis, adaptable a les necessitats i a les vicissituds de cada moment; vam suprimir les patrulles unipersonals perquè suposaven un incompliment flagrant de la llei de seguretat ciutadana i un perill per als agents; vam dotar econòmicament la plaça de Sargent i vam incorporar un treballador en comissió de serveis des d’una altra administració local; vam convocar unes oposicions al 2016 i vam preparar-ne une altres per aquest 2019; vam contractar un agent més de forma urgent i temporal per tal de reforçar la plantilla.

# Millores en recursos materials: vam dotar la policia local de nova equipació i vam fer una renovació de les armes que estaven totalment obsoletes i de les emissores que feia temps que no funcionaven; vam iniciar la licitació per la renovació de vehicles policials; vam instal·lar dos punts de càmares de reconeixement de matrícules i la intenció era incorporar-ne més per tal de cobrir al màxim els accessos al municipi.En definitiva, vam acabar el mandat amb un projecte de seguretat ciutadana en marxa i un equip de policia local més estable de com el vam trobar i amb un bon ambient de treball per tal de d’anar millorant el servei a la ciutadania.

Al Full Municipal de l’Ajuntament de Dosrius del passat mes d’agost el govern del PSC i JxCAT publicava que treballaria “per evitar que es tornin a repetir les onades de robatoris, realitzant totes les mesures que siguin necessàries”, així com “mantenir l’actual cos de seguretat, començant pel seu Sergent i ampliar-lo en la mesura que sigui possible”. Com a declaració d’intencions tots hi estem d’acord, però són frases totalment buides de contingut si no es materialitzen amb mesures concretes i declaracions contradictòries amb l’acció de l’actual govern.

Hem sabut que l’alcaldessa ha destituït fulminantment el Sergent de policia, qui ja havia demanat de tornar al municipi on té la plaça com a funcionari a partir del proper mes de gener per la manca de confiança amb l’actual equip de govern; al mes de juliol va plegar un agent de policia abans d’acabar el contracte temporal per la manca de perspectives professionals, i no se’l va substituir; un altre agent està de baixa des de fa 2 mesos i tampoc se l’ha substituït; i un altre ha marxat fa molt pocs dies i altres agents han manifestat també la voluntat de marxar. Actualment només disposem de 3 agents de policia per cobrir tot el municipi de Dosrius, un dels quals fa la funció de Caporal per la baixa del titular des de fa un any i mig, i el procés d’oposicions encara no ha acabat.

A més hi ha un palpable malestar amb la poca plantilla que queda ja que de les millores aprovades en el passat mandat, n’hi ha algunes que no s’han arribat a posar en marxa i fins i tot s’estan trobant moltes traves per cobrar les hores extra realitzades.

Cinc mesos després de la investidura de Sílvia Garrido com a alcaldessa de Dosrius, enlloc de millorar el servei policial o, com a mínim, mantenir l’actual plantilla tal com va anunciar, tenim tot el contrari. I decideix prescindir del Sargent en la pitjor època de l’any pel que fa fets delictius.

Els portaveus dels grups municipals d’ERC, SdP i La PAC - CUP hem demanat per escrit en dues ocasions i al Ple Municipal una reunió amb l’alcaldessa per tractar les qüestions de seguretat ciutadana. Una oferta de diàleg sincer per trobar, conjuntament i compartint l’experiència que tots plegats tenim, les solucions a problemes que preocupen a tothom. Però hem trobat el NO com a resposta. L’alcaldessa no en vol parlar.

És per aquests motius que demanem a l’alcaldessa que convoqui de forma urgent i extraordinària la Junta Local de Seguretat amb els cossos policials responsables de la seguretat ciutadana al nostre municipi i la participació de tots els grups polítics de l’Ajuntament de Dosrius. I volem conèixer com garantirà la seguretat i quin model de policia local vol implementar.

No volem acabar sense mostrar la nostra solidaritat i suport a les famílies que han estat víctimes o han patit la intrusió i robatori a l’interior dels seus domicilis que suposa una violació del drets i reiterem la nostra predisposició a treballar, amb l’actual equip de govern, per un bon model de servei de seguretat ciutadana al nostre municipi perquè és un tema urgent i d’interès general.

Dosrius, 22 de novembre de 2019