600 anys de la "Universitat del terme de Mataró, Vilassar i Argentona" (1419-2019). El naixement d'una municipalitat

Acte de presentació de les jornades organitzades per l'Arxiu Comarcal del Maresme

600 anys de la "Universitat del terme de Mataró, Vilassar i Argentona" (1419-2019). El naixement d'una municipalitat
600 anys de la "Universitat del terme de Mataró, Vilassar i Argentona" (1419-2019). El naixement d'una municipalitat

Una de les funcions que porta a terme l’Arxiu Comarcal del Maresme, i probablement la que té més ressò entre la ciutadania fora de la institució, és la difusió de la història a partir de l’estudi documental, a banda de la innata custòdia i vetlla per la preservació dels fonts arxivístics que bé coneixeu institucions i estudiosos. Una història que ens explica d’on venim, per entendre el present i molt útil per a futur.

Aquesta commemoració dels 600 anys de la municipalitat de Mataró, Vilassar i Cabrils, organitzat per l’Arxiu Comarcal del Maresme en col·laboració amb el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt i el Centre d’Estudis Argentonins, és precisament això: un acte de memòria col·lectiva d’un moment històric molt important per a una part de la comarca del Maresme.

Durant el període feudal, la vila i el territori de Mataró depenien del castell de Mata, situat al turó d’Onofre Arnau. De la mateixa manera, Argentona i Vilassar restaven sota el jou del castell de Burriac i Vilassar.

Les relacions de servitud a la qual estaven sotmesos els vassalls d’aquests castells van fer que sol·licitessin a la casa reial sostreure’s a la jerarquia feudal.

Així, el 27 de juny de 1419 el rei Alfons el Magnànim va signar un privilegi d’incorporació de la parròquia de Santa Maria Mataró, juntament amb les de Sant Andreu i Sant Vicenç de Llavaneres, a la corona. El 25 d’octubre d’aquell mateix any 1419 sancionà un nou privilegi que permetia la creació de la municipalitat d’Argentona i de Vilassar.

Les tres parròquies de Santa Maria, Sant Andreu i Sant Vicenç de Llavaneres foren agrupades sota una entitat coneguda com a Universitatdel terme de Mataró compartint i alternat-se la principal càrrega del govern local, la batllia. A Argentona i Vilassar va succeir de manera semblant compartint i alternat batlle.

D’aquesta manera, Argentona, Mataró i Vilassar van alliberar-se de la subjecció feudal i van adquirir la facultat de crear un consell per al govern i l’administració de les seves poblacions.

Més endavant, el monarca va autoritzar a les viles a formar part del carreratge de Barcelona, concessió que va permetre als seus habitants a gaudir dels mateixos privilegis que la ciutat comtal.

La fita que avui celebrem suposa la creació dels primers governs locals d’aquestes tres poblacions així com de les viles de les qual són matrius (Vilassar de Mar, Cabrils, Sant Vicenç de Montalt, i Sant Andreu de Llavaneres).

I és per això que celebrem aquestes dues jornades acadèmiques per recordar l’efemèride. I com a prova del recolzament de les institucions hereves d’aquell primers governs municipals avui ens acompanyen els alcaldes dels ajuntaments de Vilassar de Dalt, Argentona i Mataró.

En nom del Consell Comarcal del Maresme moltes gràcies per l’encert de la convocatòria i el meu desig que aquestes jornades siguin ben profitosa per a tothom.